Karlovačka županija

Odaberite grad i provjerite vremenske uvjete i dugoručno prognozo vremena.

 

Gradovi i općine u županiji

Barilović
po satima | 10 dana
Bosiljevo
po satima | 10 dana
Cetingrad
po satima | 10 dana
Draganić
po satima | 10 dana
Duga Resa
po satima | 10 dana
Generalski Stol
po satima | 10 dana
Josipdol
po satima | 10 dana
Kamanje
po satima | 10 dana
Karlovac
po satima | 10 dana | 15 dana
Krnjak
po satima | 10 dana
Lasinja
po satima | 10 dana
Netretić
po satima | 10 dana
Ogulin
po satima | 10 dana
Ozalj
po satima | 10 dana
Plaški
po satima | 10 dana
Rakovica
po satima | 10 dana
Ribnik
po satima | 10 dana
Saborsko
po satima | 10 dana
Slunj
po satima | 10 dana
Tounj
po satima | 10 dana
Vojnić
po satima | 10 dana
Žakanje
po satima | 10 dana