Varaždinska županija

Odaberite grad i provjerite vremenske uvjete i dugoručno prognozo vremena.

 

Gradovi i općine u županiji

Bednja
po satima | 10 dana
Beretinec
po satima | 10 dana
Breznica
po satima | 10 dana
Breznički Hum
po satima | 10 dana
Cestica
po satima | 10 dana
Donja Voća
po satima | 10 dana
Gornji Kneginec
po satima | 10 dana
Ivanec
po satima | 10 dana
Jalžabet
po satima | 10 dana
Klenovnik
po satima | 10 dana
Lepoglava
po satima | 10 dana
Ljubešćica
po satima | 10 dana
Ludbreg
po satima | 10 dana
Mali Bukovec
po satima | 10 dana
Martijanec
po satima | 10 dana
Maruševec
po satima | 10 dana
Novi Marof
po satima | 10 dana
Petrijanec
po satima | 10 dana
Sračinec
po satima | 10 dana
Sveti Đurđ
po satima | 10 dana
Sveti Ilija
po satima | 10 dana
Trnovec Bartolovečki
po satima | 10 dana
Varaždin
po satima | 10 dana | 15 dana
Varaždinske Toplice
po satima | 10 dana
Veliki Bukovec
po satima | 10 dana
Vidovec
po satima | 10 dana
Vinica
po satima | 10 dana
Visoko
po satima | 10 dana